Godkjent for Ansvarsrett. Direktoratet for Byggkvalitet.

Våre godkjenningsområder:

Ansvarlig søker                Alle typer tiltak                                  Tiltaksklasse 1

Utførende                       Veg- og grunnarbeider                        Tiltaksklasse 1

Utførende                       Plasstøpte betongkonstruksjoner         Tiltaksklasse 1

Utførende                       Riving og miljøsanering                       Tiltaksklasse 2

Prosjekterende               Konstruksjonssikkerhet                        Tiltaksklasse 1

Prosjekterende               Miljøsanering                                       Tiltaksklasse 1

Godkjent opplæringsbedrift for anleggs- og bergfagene.

Godkjent opplærlingsbedrift  for byggfagene.
Godkjent opplæringsbedrift for bil og transportfag.

Medlem av MEF, Maskinentreprenørenes Forbund.