Referanser

Innovasjonscampus Steinkjer.

Her startet vi på utomhusarbeider i 2019, og fortsetter også i 2020.

Mye spennende arbeid med både grunnarbeid, betongarbeid og utomhusarbeid.

Dette blir fint:)

Trafobygg Verdal havn.

Vi har bygd trafo for Trondheim  havn.

Spennende prosjekt på slutten av 2019.

 

VA arbeider 2019-2020.

Vi utfører mye VA arbeid iløpet av året.

Dette gjelder både for privat og offentlige kunder.

Vi har anleggsrørleggere med ADK sertifikat.

Dette liker vi:)

Bolighus på en flott tomt i Levanger.

 

Her venter et nytt bolighus for en hyggelig familie.

Vi har jobbet med grunn- og betongarbeider.

Havna Verdal.

Her er vi i gang med grunnarbeid for hall på havna.

Fint vær og glade arbeidsfolk på plassen sommeren 2019.

Grunn-, betong, og VAarbeid for lagerbygg i Verdal.

 

Grunnarbeidet er her i gang for nytt lager  våren- sommeren 2019.

 

 

Opptaking fyringsoljetanker.

 

Det blir fra 01.01.2020 forbudt å fyre med fossilt brennstoff i Norske hjem.

Vi graver opp tanker, rengjør, og fyller igjen hull.

Tar oss også av asfaltering.

Dette i samarbeid med Børstad transport.

Etter endt oppdrag oversendes attest som bekreftelse på arbeidsoppdraget.

Bredingsberg 10.

Dette ble et flott leilighetsbygg i Vuku.

Vi har hatt ansvar for grunn, betong, og utomhusarbeider på prosjektet.

Kvernmo AS var totalentreprenør.

Bolighus.

Her er vi i gang med grunn- og betongarbeider for bolighus i Verdal.

Her har det blitt revet et bolighus som sto på plassen.

Beleggningsstein ble også lagt, slik at uteområdet holdes rent og pent.

Dette ble svært nyttig i videre byggeprosess, i tillegg til at kaffesupen kan inntas her under byggingen.

 

Utsiktstomt i Steinkjer.

Vi er i gang med et boligprosjekt på en fantastisk tomt i Steinkjer.  

Nå er vi omtrent ferdig med grunn- og betongarbeider på denne boligen.

Denne familien får nok nyte fin utsikt innenfra og utenfra.

Vi ønsker familien lykke til med videre bygging, og setter stor pris på tilliten.

Kjønstadmarka, Levanger.

Da er vi snart ferdig med grunn- og betongarbeider på fin utsiktstomt i Levanger.

Veldig koselig boligområde, med fint opparbeidet veier og lekeplass.

Vi takker familien og totalentreprenør for tilliten.

 

Nyvegsbakken, Verdal

Da er vi godt i gang med utomhusarbeider i Nyvegsbakken.

Vi har utført både grunn-, betong og utomhusarbeider her på dette utleiehuset.

Spennende prosjekt, og nå legges beleggstein, kanstein m.m.

Et spennende prosjekt for oss.

Steaming.

En kald vinter er straks over, men tele har

vært utfordring for mange denne vinteren.

Skulle det være behov for oppting, har vi

steam for å utføre dette.

Nyveisbakken 21 AS.

Vi har utført grunn- og betongarbeider for

nytt bygg i Nyveisbakken 21, som er et utleiebygg.

Utomhusarbeider vil utføres vår- sommer 2018.

Vuku barnehage.

Gammel barnehage ble revet av oss, og nå

er betongarbeidet for ny barnehage ferdig.

Mye som skjer i Vuku, så ny barnehage blir

trivelig for små og stor i bygda.

Ny gjødselterminal- Felleskjøpet Verdal.

Vi gratulerer Felleskjøpet med ny gjødselterminal på

havna i Verdal.

Vi har utført grunn- og utomhusarbeid i et flott prosjekt.

 

 

 

Ecopro

Det går framover med arbeidene i Ecopro.

Grunn- og betongarbeider for biogassanlegg.

Området er oppfyllt med mye masse, og betongarbeider er i gang.

Spennende prosjekt.

 

 

Felleskjøpet Verdal.

 

Ny terminal for gjødsel og ensiltapperi.

Da er vi godt i gang med grunnarbeider og VA

for ny terminal på havna Verdal.

Et spennende prosjekt å være med på.

 

 

Falstad nedre AS.

Vi gratulerer Falstad nedre med ny og flott redskapsbod

og cafe.

Her blir det nok hyggelig

å nyte nystekte vafler:)

På uteområdet er det beleggstein og betongplate.

 

 

Grunnarbeid, betongarbeid og utomhusarbeid Levanger.

 

Vakker omramming av et vakkert hus.

Her har vi stått for alt arbeid i alle våre fag.

Fra grunnarbeider til betongarbeider på bolighus.

Fortsetter med utomhusarbeider, med

steinmur fra Liskifer, buemur i betong, og trapp i betong.

Vi har plantet, og lagt på marmorstein i alle bedd.

Ferdigplen er lagt på et stort område, noe som gjør at

utomhusarealet ser ferdig ut med en gang.

Veldig arti og lærerikt prosjekt for oss alle, for en veldig hyggelig familie.

 Europris/Amfi Verdal

Da er vi i gang med grunnarbeider/Va arbeider for ny Europrisbutikk i Verdal.

Etter at gammelt trykkeri og hus, som sto på tomta, er revet av oss, er det spennende å se forandringen på området.

Vi har også ansvar for betongarbeidet, som blir etter hvert.

 

Falstad nedre.

Redskapsbod for ML sentret på Falstad.

Vi har ansvar for grunn- og betongarbeider.

Etter at peling og spunting ble gjennomført, er nå betongarbeidet i gang.

Store armeringsdragere er også laget, som skal brukes på plassen.

 

Enebolig/Utomhusarbeider på Stiklestad.

Da er utomhusarbeider ferdig på dette prosjektet.

Her har vi hatt ansvar for grunn- og betongarbeider, samt utomhus.

Herregård beleggstein er lagt, og Sagamur er murt opp.

Til slutt ble det lagt ferdigplen.

Flott eiendom er dette blitt, med en trivelig familie som har fått et etterlengtet drømmehus.

 

Betongbenker ved infotavle.

Holtålen kommune har opparbeidet et fint område

med infotavle og betongbenker på Hessdalskjølen.

Dette synes vi ble veldig lekkert, og hadde den

ære av å levere betongbenkene dere ser her.

Området ble åpnet 3. September 2016.

 Enebolig, garasje og utomhusarbeider i Leklemsåsen, Verdal.

Vi har utført grunn- og betongarbeider for bolighus og garasje.

I tillegg har vi ordnet en lekker steinmur, som gir en fin

omramming på tomten.

Stein i steinmur er fra Offerdal.

Helhetsinntrykket på tomten/boligen ser flott ut, og blir

praktisk for kunden.

Trivelig å sitte ute her på fine sommerkvelder:)

 

 

Enebolig og garasje  med utomhusarbeider i Kjønstadmarka.

 

Her ble vi i høst ferdig med enebolig, garasje og utomhusarbeider.

Støttemur i betong, som gir god plass til innkjøring og parkering.

På nerside hus er det murt opp Sagablokk. En steintype som gir

rene og fine flater i uttrykket.

 

 

Sveberg Rør AS

Utomhusarbeider hos Sveberg Rør AS.

Beleggstein, murstein, heller og blomster i fin kombinasjon.

 

 

 

Bolig i Svanevegen, Forbregd Lein, Verdal

Grunn- og betongarbeider vedr. nytt bolighus med utsikt mot Leksdalsvannet.

Her er det svalganger i betong, noe som er blitt populært og ganske vedlikeholdsfritt.

 

 

Kvislatunet i sentrum av Verdal.

Her har vi hatt både grunn- og utomhusarbeider.

Fin kombinasjon av blokkstein, beleggstein, kantstein og fine planter.

Snart blir plena grønn også:)

 

Søgstad gård, Levanger.

 

Da er vi i gang med grunn- og betongarbeider på Søgstad gård.

Arbeidene startet i Mars 2015, etter at tidligere bolighus ble brent ned i brannøvelse.

 

Flatanger, Hasvåg.

Etter brannen i Flatanger i Januar 2014,

hadde vi først opprydding av brannskadd område og bygninger.

Høsten 2014 hadde vi grunn- og betongarbeider

for redskapsbod på samme eiendom.

Vianor Verdal.

Rivingsarbeider

Grunn- og betongarbeider

Utomhusarbeider

vedr. nytt dekkhotell.

Ferdig Desember 2014.

Bjørbekkdalen.

Bygging av veier til hytter.

Start høsten 2014.

 


Ørens meieri, Verdal.

Utomhusarbeider på resturanten Ørens meieri i Verdal.

Utført våren 2014.

Fint utomhusområde på en veldig trivelig resturant :)

Ørens meieri reklamerer for kortreist mat, og har tilholdssted i Amfisentret.


Nytt Esso truck dieselanlegg
Sommeren 2014 utførte vi grunnarbeider, samt gravde ned
dieseltanker for Esso.
Nytt anlegg, som ligger like ved E6 i Verdal.

Skjørdalen avfallsmottak.

Gjenoppbygging av lagerbygg etter brann.
Utført 2013-2014.
Eriksengården i Verdal.

Rivingsarbeider


Div. betongarbeider 2013.

Bolighus og garasje Utøy.
Bolighus og garasje Steinkjer
.
Utomhusarbeider 2013

Kjønstadmarka felt B3


VA anlegg

Veier

Grunnarbeid og betongarbeider for boliger

Utført 2013-2014.

Utomhusarbeider sesongen 2012

YX Gråmyra


Grunnarbeid og betongarbeider, utomhusarbeider, ny bensinstasjon

Vuku Skole


Renovering, tilbygg, utomhusarbeider for ungdomskole