Godkjent for Ansvarsrett. Direktoratet for Byggkvalitet.

Godkjent opplæringsbedrift for anleggs- og bergfagene.

Godkjent opplærlingsbedrift  for byggfagene.
Godkjent opplæringsbedrift for bil og transportfag.

Medlem av MEF, Maskinentreprenørenes Forbund.

 

Leverandørregister for bygg, anlegg, forvaltning, forsikring og eiendom