Transport

 

Lastebil med dumperkasse, og evt. henger:

Vi leverer og transporterer pukk og grusmasser fra lokale pukkverk.

Bortkjøring av gravemasse og overskuddsmasse.

Vi har eget lager for sortert jord.

Transport av maskiner utføres med maskinhenger.

 

 

 

Krokbil med flak, container, dumperkasse:

Vi har egen krokbil med containere, flak og dumperkasse.
Praktisk og effektivt om en skal arbeide med
rivingsarbeider, avfall, flytting av varer, og transport av masse.