Transport

 

 

* Vi leverer og transporterer pukk og grusmasser fra lokale pukkverk.

* Bortkjøring av gravemasse og overskuddsmasse.

* Vi har eget lager for sortert jord.

* Transport av maskiner utføres med maskinhenger.

 

 

 

 

Vi har egen krokløftbil med containere, flak og dumperkasse.
Praktisk og effektivt om en skal arbeide med
rivingsarbeider, avfall, flytting av varer, og transport av masse.