Entreprenør

Stein Arild Risan AS

– En solid grunn i bunn

Stein Arild Risan AS ble stiftet i 1988 av Stein Arild Risan og har 35 års erfaring i hovedsakelig grunn- og betongarbeid, i tillegg til flere fag. Som bygg- og anleggsentreprenør legger vi vekt på en «solid grunn i bunn», og utfører arbeid med høy presisjon.

Velkommen til oss

Grunn- og betongarbeid

I dag er vi 20 ansatte og er stasjonert på industriområdet i Verdal med kontor, lager og verksted. Ansatte har erfaring innen fag som maskinfører, betongarbeider, veg- og grunnarbeider, anleggsrørlegger, yrkessjåfør, anleggsgartner, prosjektoppfølging og økonomi.

Vi jobber med både små og store prosjekter, der vi fokuserer på videreutvikling av kompetanse, trivsel og sikkerhet. Helse, miljø og sikkerhet (HMS) blir stadig vurdert for å sikre en trygg og trivselsfylt hverdag for alle ansatte. Firmaet er en godkjent lærebedrift hvor videreføring av kunnskap er av stor betydning for oss, spesielt det å følge opp våre lærlinger. Videre har vi en rekke prestisjefylte godkjenninger som vi er stolte av.

godkjenningsmerker