Vi hjelper deg gjerne med små og store prosjekt

Våre tjenester

les mer om våre tjenester

Vi utfører betongarbeid innen privat, offentlig og industriell sektor

Grunnarbeid

Betongarbeid

Utomhusarbeid

Transport

Sesongbasert vedlikehold

Vaktmestertjenester

Kunngjøring

Kunngjøring /Søknad om Snødeponi

Stein Arild Risan AS søker om etablering av snødeponi i Havfruvegen 2  i Verdal kommune.

Mer info på www.statsforvalteren.no/trondelag/horinger.

Eventuelle merknader sendes Statsforvalteren innen 12. mai 2023.

godkjenningsmerker