prosjekt

Amfi, Verdal

Prosjektbeskrivelse

Utbygging av Amfisenteret på Verdal, der vi sto for grunn-, betong- og utomhusarbeidet. Graving, planering, asfaltering, legging av kantstein mm. ble gjennomført her.

  • Grunnarbeid
  • Betongarbeid
  • Planering
  • Asfaltering
  • Kantstein

Periode: 2021