prosjekt

Europris, Verdal

Prosjektbeskrivelse

Her rev vi det gamle bygget før vi begynte med VA og grunnarbeid, hvor vi planerte og la rør. Deretter sto betongarbeidet for tur som var å støype en buet betongvegg og grunnen til butikken.Rivning

  • VA
  • Grunnarbeid
  • Betongarbeid
  • Støpning av betong

Periode: 2016