prosjekt

Norcem

Prosjektbeskrivelse

Her sto vi for grunn-, betong- og utomhusarbeid og VA, der det bygdes et nytt siloanlegg og vi sto for silofundament.

  • Grunnarbeid
  • Betongarbeid
  • Utomhusarbeid
  • VA
  • Silofundament

Periode: 2021 –