produkt

Støttemur

støttemur

Støttemur i armert betong

Denne muren er stabil, elegant og adaptiv der den kan brukes til forskjellige prosjekter. Lengden er justerbar, og hver prefabrikkert bit lages av oss.

Disse kan transporteres over hele landet, så gjerne ta kontakt ved interesse.

støttemur betong

STØTTEMUR

Betongprodukt

Valgfri størrelse