prosjekt

Leilighetsbygg, Vuku

Prosjektbeskrivelse

For dette leilighetsbygget hadde vi ansvar for grunn-, betong- og utomhusarbeid. Her ble det blant annet satt opp støttemur, sådd plen, asfaltert og lagt belegningsstein.

  • Betongarbeid
  • Grunnarbeid
  • Utomhusarbeid
  • Støttemur

Periode: 2019