prosjekt

Mære Landbruksskole

Prosjektbeskrivelse

For dette prosjektet har vi masse arbeidsoppgaver som å så plen, asfaltering, innsetting av kommer, lage traktorløype og kompostanlegg. Vi er allerede i full gang med det meste og ser frem til fortsettelsen i år.

  • Anleggsgartner
  • Planering
  • Kantstein
  • Asfaltering

Periode: 2021 –