prosjekt

Nord Universitet, Steinkjer

Prosjektbeskrivelse

Her fikk vi et stort oppdrag i å lage parkeringsplass og et fint uteområde. Dette innebåret å så plen, plante, legge belegningsstein, planere og legge asfalt.

  • Anleggsgartner
  • Belegningsstein
  • Plen
  • Planering
  • Asfaltering

Periode: 2019 – 2020