Amfi, Verdal

prosjekt Amfi, Verdal  Prosjektbeskrivelse Utbygging av Amfisenteret på Verdal, der vi sto for grunn-, betong- og utomhusarbeidet. Graving, planering, asfaltering, legging av kantstein mm. ble gjennomført her. Grunnarbeid Betongarbeid Planering Asfaltering Kantstein...

Europris, Verdal

prosjekt Europris, Verdal  Prosjektbeskrivelse Her rev vi det gamle bygget før vi begynte med VA og grunnarbeid, hvor vi planerte og la rør. Deretter sto betongarbeidet for tur som var å støype en buet betongvegg og grunnen til butikken.Rivning VA Grunnarbeid...

Leilighetsbygg, Vuku

prosjekt Leilighetsbygg, Vuku  Prosjektbeskrivelse For dette leilighetsbygget hadde vi ansvar for grunn-, betong- og utomhusarbeid. Her ble det blant annet satt opp støttemur, sådd plen, asfaltert og lagt belegningsstein. Betongarbeid Grunnarbeid Utomhusarbeid...

Trafobygg, Trondheim Havn

prosjekt Trafobygg, Trondheim Havn  Prosjektbeskrivelse Her bygde vi trafo av armert betong som skulle til Trondheim havn. Betongarmering Trafo Periode: 2019 –...

Biogassanlegg, Ecopro Verdal

prosjekt Biogassanlegg, Ecopro Verdal  Prosjektbeskrivelse Dette er et stort prosjekt hvor området først ble oppfylt med masser før grunn- og betongarbeidet ble påbegynt. Våre selvstøpte legoklosser ble brukt for å lage en lagerbygning, som ble satt oppå den støpte...